Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen.

Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. 

Vergunning of vergunningvrij?

U kunt zelf kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is.  

Als u een maatwerkadvies op uw plan wilt, kunt u via het Omgevingsloket ook een aanvraag om vooroverleg indienen. Uw plan wordt vooraf beoordeeld en u krijgt een schriftelijke reactie met daarin een toelichting.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u geen DigiD hebt, kunt u op het Omgevingsloket ook een aanvraagformulier downloaden en uitprinten.

Snelle omgevingsvergunning

Heeft u met spoed een omgevingsvergunning nodig? De gemeente Oldebroek biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van een snelle omgevingsvergunning.

Criteria bij bouwactiviteiten

Voor bouwactiviteiten of het gebruik van een gebouw of perceel zijn verschillende gegevens belangrijk. Het is verstandig om deze te raadplegen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Denk bijvoorbeeld aan:

Kosten

De kosten (leges) voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2018 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden en kan ook eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als u een aanvraag heeft ingediend krijgt u schriftelijk bericht welke termijn er voor uw aanvraag geldt.

Meer informatie over omgevingsvergunning

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Dan kunt u een afspraak maken bij de gemeente. De baliemedewerker bekijkt samen met u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is niet bedoeld als een definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.

Uitgelicht