Bezwaar, beroep en klachten

  • Bezwaar maken en beroep instellen

    U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken of beroep instellen.

  • Commissie voor de bezwaarschriften

    Als u bezwaar maakt wordt uw bezwaarschrift door de gemeente voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

  • Klacht indienen

    Vindt u dat een bestuurder of medewerker van de gemeente Oldebroek u of iemand anders onbehoorlijk heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente.