Gemeenteraad en commissies

In het bestuursinformatiesysteem (BIS) kunt u onder andere de volgende informatie van de gemeenteraad en de raadscommissies bekijken:

  • samenstelling
  • contactgegevens
  • vergaderschema
  • agenda's en notulen van vergaderingen