Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Van 11 januari 2019 tot 21 februari 2019 kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt zich laten voorlichten op informatiebijeenkomsten en uw zienswijze indiene... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Oldebroek, de educatieve instellingen in de gemeente (onderwijs, kinderopvang) en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een thuiszittersconvenant afgesloten. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Er is de laatste jaren veel aandacht voor onbegrepen en verward gedrag. Hoe herken je het? En vooral hoe kun je ermee omgaan? Want vaak zorgt onbegrip ervoor dat de situatie escaleert, met alle ongewenste gevolgen van dien. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

In opdracht van Vitens wordt sinds enige tijd gewerkt aan de waterleidingen langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Een deel van het vrachtverkeer wordt daarom tijdelijk omgeleid door Wezep. Lees meer

Meer nieuws