Monumenten

  • Monumenten

    Een bouwwerk kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

  • Monumentencommissie

    Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Monumentenwet 1988 over een Monumentencommissie beschikken.