Raadscommissies

  • Samenstelling en taken

    De gemeente Oldebroek heeft 3 raadscommissies. Iedere commissie heeft een eigen vakgebied.

  • Spreekrecht

    U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp dat op de agenda staat.