Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

Als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking en de aanslag(en) gemeentelijke belastingen dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de gemeente.

Als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking en de aanslag(en) gemeentelijke belastingen dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de gemeente. U kunt bellen met tel. 0525 63 82 00. Wij nemen de aanslag en/of de WOZ-beschikking dan met u door. Wilt u persoonlijk uw bezwaar overleggen? Dan kunt u online een afspraak maken. Of u maakt de afspraak telefonisch via tel. 0525 63 82 00.

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze voor u aan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oldebroek.

Eisen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk ingediend worden. Het is niet toegestaan om bezwaar te maken via e-mail. Als u een bezwaarschrift indient moet u duidelijk toelichten waarom u bezwaar maakt. Ook moet u uw naam en adres vermelden. Verder moet er een dagtekening in het bezwaarschrift staan en moet het ondertekend zijn. U kunt verzoeken om vóór de uitspraak op het bezwaarschrift te worden gehoord. Tegen de hoogte van belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. Tegen het antwoord op uw bezwaarschrift kunt u eventueel in beroep gaan. Informatie daarover staat in de uitspraak op het bezwaarschrift.

No Cure No Pay bureaus

No Cure No Pay bureaus adverteren met: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u." Het is belangrijk te weten dat de gemeente het bureau of de makelaar een vergoeding voor zijn werkzaamheden moet betalen als een bezwaarschrift wordt toegekend. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 246,-. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze extra kosten geconfronteerd.

Bezwaar en betaling

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. In het bezwaarschrift kunt u verzoeken om uitstel van betaling voor de aanslag waartegen u bezwaar maakt. U moet dan wel het bestreden bedrag of de berekening daarvan in het bezwaarschrift vermelden. U kunt uitstel van betaling krijgen voor het bestreden bedrag, totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als uw bezwaarschrift gegrond is en het aanslagbedrag wordt verminderd krijgt u het teveel betaalde bedrag terugbetaald. Als het bezwaar ongegrond is en de betalingstermijn is inmiddels verstreken bent u rente verschuldigd. Daarover krijgt u dan afzonderlijk bericht.

Voor welke belastingen?

Een aanpassing van de WOZ-waarde heeft ook aanpassing van de aanslag(en) OZB tot gevolg. Een gewijzigde WOZ-waarde geeft de gemeente door aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap.

Afhandeltermijn

Het streven van de gemeente is om bezwaarschriften binnen maximaal 6 maanden te beantwoorden. Lukt dat niet, dan krijgt u tijdig bericht over de verwachte afhandeltermijn.

Uitgelicht