Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen.

Voor Oldebroek is de ontwikkeling van Lelystad Airport van belang. Lelystad Airport zou in 2019 open moeten gaan voor vakantievluchten.

Uitstel

De afgelopen periode hebben de burgemeesters van verschillende Veluwse gemeenten samen met diverse actiegroepen gepleit voor uitstel. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 21 februari 2018 na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten om meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. Meer informatie over de vervolgstappen leest u op Rijksoverheid.nl.

Milieueffectrapport (m.e.r.)

De Commissie m.e.r. heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport beoordeeld. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. De Commissie adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder. Lees het het geactualiseerde milieueffectrapport.

Luchthavenbesluit

Op 31 maart 2015 is het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht geworden. Hierin staan de vliegroutes die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van dit vliegveld. De hiervoor benodigde procedures zijn in 2014 doorlopen. De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben tegen dit besluit een gezamenlijke zienswijze (pdf, 3,6mb) ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze zienswijze heeft niet geleid tot gewijzigde aankomst- en vertrekroutes. Deze routes liggen daarom in het luchthavenbesluit vast.

Geluidsmetingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft het Rijk toegezegd dat ze een hinderbelevingsonderzoek gaan doen. Deze metingen worden alleen in Flevoland uitgevoerd. Inmiddels hebben Elburg en Oldebroek zelf een deskundig onderzoeksbureau ingeschakeld om ook geluidsmetingen te laten doen. Dat zou al in 2018 moeten starten, maar door het jaar uitstel starten de geluidsmetingen ook een jaar later.

In 2019 start Sensornet, het bedrijf dat de metingen gaat uitvoeren, met metingen om de geluidshinder van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport in kaart te brengen. Bij de uitvoering hebben wij uw hulp nodig. We zoeken nog naar mensen die hun (platte) dak beschikbaar willen stellen voor deze geluidsmetingen. Woont u in Wezep, Noordeinde of Hattemerbroek en wilt u wel een geluidsmeter bij uw huis? Neem dan contact met ons op!

Herziening van het luchtruim

Om op Lelystad meer dan 10.000 vliegbewegingen in te passen, wordt nu gewerkt aan de herinrichting van het luchtruim. Deze herinrichting biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Herinrichting van het luchtruim zal voor de toekomst ook ruimte moeten bieden om de aansluitroutes voor Lelystad Airport optimaler (bijvoorbeeld hoger) in te passen. Luchtruimgebruikers en provincies worden de komende jaren nauw bij dit ontwerpproces betrokken.

Internetconsultatie

Het Ministerie I&M vroeg de mening van inwoners over de ontwerp aansluitroutes van Lelystad Airport. Zij hebben een website opgezet waar inwoners tot 2 november 2017 hun stem konden laten horen. De routes waar het om gaat kunt u hier bekijken:

De gemeente Oldebroek heeft ook gereageerd op de internetconsultatie. En ook inwoners van onze gemeente hebben massaal gereageerd op deze internetconsultatie. Dit kunt u lezen in het openbaar verslag van de internetconsultatie (pdf, 200kb) van het ministerie.

Waar kunt u met vragen of klachten terecht?

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.alderstafellelystad.nlwww.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl