Klein kansspel organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door.

De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden. 

Meld online een klein kansspel Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw organisatie bestaat ten minste 3 jaar.
  • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspellen zijn. 
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,- per ronde zijn en € 1.550,- per bijeenkomst. 

Kosten

Het melden van een klein kansspel is gratis. 

Aanvraag

U geeft de melding digitaal of schriftelijk door aan de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk een klein kansspel melden (pdf, 336kb). U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente. 

Aanpak

In de melding geeft u onder andere door:

  • wat voor kansspel het is
  • wat u met de opbrengst gaat doen
  • hoe hoog het prijzengeld is
  • wanneer en hoe laat u het gaat organiseren 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Uitgelicht