Geluidsontheffing

Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

Vraag online een geluidsontheffing aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Kosten

Voor het aanvragen van een geluidsontheffing zijn de legeskosten € 49,15 (tarief 2018).

Aanvraag

U vraagt de geluidsontheffing online aan met behulp van bovenstaand formulier (met DigiD).

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk uw geluidsontheffing aanvragen (pdf, 50kb). Deze print u uit, waarna u het kunt invullen. U moet deze vervolgens ondertekenen en opsturen naar de gemeente. 

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U geeft door:
    • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
    • de datum en tijdstip
    • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Uitgelicht