Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie of sporttoernooi? Dan moet u in de meeste gevallen een evenementenvergunning aanvragen. U heeft een vergunning nodig wanneer:

 • het aantal bezoekers uit meer dan 500 personen bestaat;
 • het evenement start voor 07.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur;
 • het evenement een grote belemmering vormt voor het verkeer.

Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers kunt u meestal volstaan met een evenementenmelding.

Vraag online een evenementenvergunning aan Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Voorwaarden

 • Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan. 
 • Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u 14 weken van tevoren een vergunning aan.

Voorwaarden meerjarige vergunning

Voldoet uw evenement aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u een meerjarige vergunning aanvragen. Een meerjarige vergunning is 3 jaar geldig. De vergunning geldt niet voor andere aan te vragen vergunningen zoals een ontheffing Drank- en Horecawet, een geluidsontheffing of een verkeersbesluit.

 • Het evenement is geen risico-evenement (meer dan 2500 bezoekers).
 • Het evenement is minstens 2 jaar achtereen in exact dezelfde opzet (evenement en evenementonderdelen) zijn georganiseerd en is een zelfde vergunning aan verleend.
 • In voorgaande jaren mogen er geen overtredingen of klachten zijn geweest in verband met het evenement.
 • Het jaarlijks terugkerende evenement moet ieder jaar, vóór 1 november in het jaar voorafgaand aan het evenement, gemeld worden bij de gemeente. Dit wordt opgenomen als voorschrift in de vergunning.
 • Eventuele administratieve wijzigingen, zoals data, de opstelling van tenten/kramen, contactpersonen, telefoonnummers en andere zaken, moeten voorafgaand aan het evenement worden doorgegeven.

De vergunning vervalt van rechtswege als een jaar geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning of als de gemeente vóór 1 november van het betreffende jaar geen melding heeft ontvangen.

Kosten

 • Voor een evenement met 0 tot 500 bezoekers: € 100,- (met uitzondering van eventuele ontheffingen voor geluid, verkeer, Drank- en Horecawet etc.)
 • Voor een evenement van 500 bezoekers tot 1000 bezoekers: € 150,-
 • Voor een evenement van 1000 bezoekers tot 2500 bezoekers: € 200,-
 • Voor een evenement met meer dan 2500 bezoekers: € 300,-

(tarieven 2018)

Het tarief bedraagt voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) 50% van het tarief van bovenstaande categorieën.

Wanneer u voor het evenement een meerjarige vergunning aanvraagt (voor maximaal 3 jaar, onder voorwaarden), betaalt u eenmalig de legeskosten. 

Bijzonderheden

Voor het organiseren van evenementen gelden regels. Bekijk de regels voor vergunningplichtige evenementen:

Aanvraag

U kunt een evenementenvergunning online aanvragen door gebruik te maken van bovenstaand formulier (met DigiD). 

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk de evenementenvergunning (pdf, 581kb) aanvragen. Deze print u uit, waarna u het kunt invullen. U moet deze vervolgens ondertekenen en opsturen naar de gemeente.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen kan niet worden gegarandeerd.
 • In het belang van de zedelijkheid (normen en waarden) of gezondheid.
 • Ter bescherming van het milieu.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie

Uitgelicht