Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • u gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren);
  • het bestemmingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is, voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning, kan extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen, bijvoorbeeld door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. In overleg met de gemeente kan door middel van een veldinspectie of aanvullend onderzoek bepaald worden of het bodemonderzoek nog bruikbaar is. De gemeente bepaalt uiteindelijk of dit het geval is.

Voorwaarden

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Aanvraag

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Aanpak

Wat u nodig heeft voor de aanvraag van een bodemonderzoek, hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven. Kijk daarvoor op www.omgevingsloket.nl.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht