Zorg en ondersteuning

 • Sociaal Team

  Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Het is belangrijk dat alle inwoners in onze gemeente actief mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook mensen met een beperking of belemmering.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

 • Maaltijdvoorziening

 • Consulent Informele Ondersteuning

  De Consulenten Informele Ondersteuning helpen inwoners en zorgvragers in het versterken van de eigen kracht.

 • Sociale activiteiten

  Binnen de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen of deel te nemen aan activiteiten.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van onze gemeente en volgt het gemeentelijk beleid kritisch.

 • Tevredenheidsonderzoek Wmo

  Ieder jaar meet de gemeente Oldebroek de ervaringen van inwoners die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Uitgelicht