Zorg en ondersteuning

 • Sociaal Team

  Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en anderen kan ontmoeten. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening, chronisch zieken of ouderen.

 • Ondersteuningsvraag melden (Wmo)

  U kunt ondersteuning aanvragen bij het Sociaal Team zodat u actief kunt blijven meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunt functioneren. Deze ondersteuning kan in verschillende vormen verleend worden.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

 • Maaltijdvoorziening

 • Consulent Informele Ondersteuning

  De Consulenten Informele Ondersteuning helpen inwoners en zorgvragers in het versterken van de eigen kracht.

 • Sociale activiteiten

  Binnen de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen of deel te nemen aan activiteiten.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van onze gemeente en volgt het gemeentelijk beleid kritisch.

 • Tevredenheidsonderzoek Wmo

  Ieder jaar meet de gemeente Oldebroek de ervaringen van inwoners die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Uitgelicht