Sociaal Team

De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, opvoeding en zorg. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team.

Waarvoor kunt u terecht bij het Sociaal Team?

U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over werk, vrijwilligerswerk, inkomen, dagbesteding en zorg. Het Sociaal Team kan u op verschillende manieren en vanuit diverse invalshoeken helpen. U kunt langskomen, bellen of e-mailen. Vervolgens wordt bekeken wie u het beste kan helpen met uw vraag.

In het Sociaal Team werken de volgende organisaties samen:

  • Gemeente Oldebroek: biedt onder andere ondersteuning Wmo.
  • Stimenz: biedt ondersteuning aan mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid. Zij zetten zich in op de terreinen sociaal werk, informatie en advies, huiselijk geweld en kindermishandeling, activiteiten en projecten.
  • MEE: biedt begeleiding en hulp om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid mee kunnen doen aan de samenleving.
  • Icare: ondersteunt bij vragen op het gebied van verzorging of verpleging.
  • deltaWonen
  • Platform Informele Ondersteuning: informele ondersteuning is onbetaalde ondersteuning geleverd door vrijwilligers en mantelzorgers. In Oldebroek zijn al die mantelzorgers en zorgvrijwilligers gebundeld in het Platform Informele Ondersteuning.

Bereikbaarheid Sociaal Team

U kunt iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur terecht bij het Sociaal Team in Wezep. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Wilt u graag een afspraak dichter bij huis? Dat is mogelijk, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Telefonisch is het Sociaal Team van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via (0525) 63 83 33. Mailen kan naar sociaalteam@oldebroek

Contactgegevens Sociaal Team

Mariënrade 3
8091 XS Wezep
Tel. (0525) 63 83 33
E-mail sociaalteam@oldebroek.nl.  

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen of het maken van een afspraak over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Neem contact op door te bellen met tel. (038) 799 90 08. Of kijk op www.cjgoldebroek.nl.

Luisterend oor

  • Bel voor een luisterend oor, Sensoor: 0900 0767 (24 uur per dag bereikbaar).
  • Ben je tussen de 8 en 18 jaar oud en wil je in vertrouwen met iemand praten? Bel de Kindertelefoon: 0800 0432.

Spoed

  • Bel bij een levensbedreigend spoedgeval altijd 112.
  • Bel voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis: 0800 2000.