Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Voor inwoners met een chronische ziekte of handicap is een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,- per jaar.

Tegemoetkoming aanvragen met DigiD

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult. Wanneer u een echtgenoot/echtgenote of een geregistreerd partner heeft en u wilt de aanvraag online indienen, moet u in elk geval een verklaring toestemming partner (pdf, 219 kB) meesturen.

Voorwaarden

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • uw totale (gezins)inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm
 • uw vermogen bedraagt niet meer dan
  • € 6.120,- voor alleenstaanden
  • € 12.240,- voor een alleenstaande ouder
  • € 12.240,- voor gehuwden of samenwonenden
 • u heeft de afgelopen 3 jaar het volledige eigen risico betaald
 • u maakt geen gebruik van de collectieve zorgverzekering via Menzis met het hoogste aanvullende pakket

Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
 • u heeft een Wmo-indicatie voor een maatwerkvoorziening van minimaal 1 jaar;
 • u ontvangt een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80 - 100% arbeidsongeschiktheid;
 • u heeft een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer;
 • u heeft één van de 28 chronische ziekten zoals die voorkomen in het Nationaal Kompas.

Aanvraag

U kunt online tegemoetkoming aanvragen via bovenstaand formulier (met DigiD).

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt ook schriftelijk tegemoetkoming aanvragen (pdf, 705 kb). U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente. 

U kunt de tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten aanvragen voor de kosten die u in hetzelfde kalenderjaar heeft gemaakt. De tegemoetkoming kunt u aanvragen voor uzelf, maar ook voor gezinsleden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de minimaregelingen van de gemeente Oldebroek of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht