Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld een wasmachine die kapot gaat en vervangen moet worden. U mag het bedrag vrij besteden. De individuele inkomenstoeslag is € 395,- voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en € 565,-. voor gehuwden en samenwonende partners.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de individuele inkomenstoeslag aanvragen (pdf, 705kb) aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U woont in de gemeente Oldebroek.
 • Uw inkomen was de afgelopen 3 jaar lager of gelijk aan de bijstandsnorm.
  • € 1.230,66 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
  • € 1.758,08 voor gehuwden of samenwonenden.
 • Uw vermogen is lager of gelijk aan de vermogensgrens.
  • € 6.120,- voor alleenstaanden.
  • € 12.240,- voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.
 • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student en maakt(e) geen gebruik van de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
 • U heeft in het afgelopen jaar nog geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft de afgelopen 3 jaar geen maatregel opgelegd gekregen vanwege het schenden van een arbeids- of re-integratieverplichting.

Peildatum

Op het moment dat u de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, stelt de gemeente een peildatum vast. Dat is het moment waarop u voor het eerst aan de voorwaarden voldoet. Verandert uw situatie niet? Dan kunt u jaarlijks een aanvraag indienen vanaf de peildatum.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie 

Heeft u een vraag over de Individuele inkomenstoeslag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht