Bijzondere bijstand

Soms maakt u kosten die u met uw inkomen niet kunt betalen. Bijzondere bijstand kan in dat geval wellicht uitkomst bieden. Bijzondere bijstand is een vorm van bijstand waarmee inwoners met een laag inkomen noodzakelijke (onverwachte) kosten kunnen betalen.

Vraag online Bijzondere bijstand aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult. Wanneer u een echtgenoot/echtgenote of een geregistreerd partner heeft, moet u in elk geval een verklaring toestemming partner (pdf, 222 kB) meesturen.

Voorbeelden bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • ziektekosten die niet (volledig) door de zorgverzekering worden vergoed, bijvoorbeeld kraamzorg of tandartskosten
  • uw eigen bijdrage voor rechtsbijstand

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden aan het ontvangen van bijzondere bijstand verbonden. U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u voldoet aan de inkomens- en vermogenseis van de Participatiewet. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de kosten moeten bijzonder zijn. Dit betekent dat u de kosten normaal niet zou maken en u deze niet uit uw inkomsten kunt betalen. U kunt dus niet wachten tot u bijvoorbeeld voldoende heeft gespaard.
  • de kosten moeten noodzakelijk zijn. U móet de kosten maken. Dit beoordeelt de gemeente, soms op basis van onafhankelijk advies.
  • de kosten worden niet vergoed door een andere instantie of organisatie. Denk aan zorgverzekering, huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en regelingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • uw inkomen niet hoger is dan 100% of 120% van de bijstandsnorm. De hoogte van de maximale inkomensgrens is afhankelijk van het soort kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de aanvraag voor bijzondere bijstand moeten voldoen aan al deze vier voorwaarden. Is uw inkomen of vermogen hoger dan hierboven beschreven? Dan is het mogelijk dat u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Neem hiervoor contact op met de gemeente Oldebroek.

Aanvraag

U kunt bijzondere bijstand online aanvragen via bovenstaand formulier (met DigiD). Zorg ervoor dat u de aanvraag voor bijzondere bijstand indient vóórdat u de kosten moet maken. Twijfelt u of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt? Bel dan met de gemeente voordat u een aanvraag doet.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen (pdf, 773 kb). U kunt dit formulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente

Meer informatie

Heeft u vragen over de minimaregelingen van de gemeente Oldebroek of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of lees de beleidsregels Bijzondere bijstand.

Uitgelicht