Activiteitenbijdrage

Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt een Activiteitenbijdrage wellicht uitkomst. U kunt een Activiteitenbijdrage aanvragen voor uzelf, uw inwonende partner en inwonende kinderen van 0 tot 18 jaar. De Activiteitenbijdrage is per kalenderjaar maximaal € 100,- per volwassene en € 400,- per kind.

Activiteitenbijdrage aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 690kb) aanvragen.

Let op: u kunt tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op de activiteit een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u de Activiteitenbijdrage aanvragen?

 • Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen
 • Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging
 • Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen
 • Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten
 • Aanschaf van sportkleding
 • Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant
 • Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad of sportwedstrijd
 • Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Oldebroek.
 • Uw inkomen was de afgelopen 3 maanden lager of gelijk aan de bijstandsnorm.
  • € 1.230,66 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
  • € 1.758,08 voor gehuwden of samenwonenden.
 • Uw vermogen is lager of gelijk aan de vermogensgrens.
  • € 6.120,- voor alleenstaanden.
  • € 12.240,- voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.
 • U bent geen student of scholier.
 • U heeft in het afgelopen jaar nog geen Activiteitenbijdrage ontvangen.

Is een van onderstaande punten op u van toepassing? Dan ontvangt u automatisch bericht over de Activiteitenbijdrage.

 • U krijgt een uitkering van de Participatiewet.
 • U heeft kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • U ontvangt Bijzondere bijstand en er is geen eigen bijdrage (draagkracht) vastgesteld.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Controle besteding activiteitenbijdrage

Na afloop van het jaar waarover u de bijdrage heeft ontvangen, kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet dan laten zien waar u de bijdrage aan heeft uitgegeven. U kunt dit bijhouden op het overzicht gemaakte kosten activiteitenbijdrage (pdf, 520kb). Wanneer uit deze controle blijkt dat u de bijdrage niet heeft uitgegeven of niet heeft uitgegeven aan kosten waarvoor de bijdrage is bedoeld, moet u de bijdrage aan ons terugbetalen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Activiteitenbijdrage of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht