Extra's bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en geen of weinig vermogen? Er zijn gemeentelijke regelingen die u kunnen helpen bepaalde (noodzakelijke) kosten te betalen.

Regelingen

Toeslagen

Via de Belastingdienst kunt u gebruik maken van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgstoeslag en kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze regelingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent in loondienst en/of ontvangt een uitkering, zoals Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Participatiewet;
  • u heeft geen of weinig vermogen.

Vermogen

Onder vermogen verstaan wij:

  • geld op uw bank- of spaarrekening
  • een eigen woning
  • een auto
  • aandelen

Eventuele schulden trekken wij van de waarde van uw vermogen af. Alle regelingen hebben dezelfde inkomens- en vermogensgrens. Hoe hoog deze grenzen zijn, is in onderstaande tabel opgenomen.

Gezinssituatie Inkomen tot 120% Vermogensgrens
Inkomen (inclusief vakantietoeslag) en vermogen, normen 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (normen 01-07-2018)
Alleenstaande € 1.195,87 per maand

€ 6.020,00

Alleenstaande ouder € 1.195,87 per maand

€ 12.040,00

Gehuwden/samenwonenden € 1.708,39 per maand

€ 12.040,00

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regelingen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht