Subsidie

Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij activiteiten organiseren voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.

Dit kunnen activiteiten zijn onder andere op bijvoorbeeld het gebied van:

  • Sport: wedstrijden of evenementen
  • Zorg: voorlichting
  • Welzijn: deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
  • Cultuur: muziek en majorette

Vraag online subsidie aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

  • U dient de aanvraag voor subsidie in uiterlijk vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
  • U vraagt subsidie aan voor een bedrag hoger dan € 500,-.

De overige voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt, kunt u vinden in de Algemene Subsidieverordening. Meer informatie over de activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is, vindt u in de Nadere regel subsidie 2018 (pdf, 540 kb). In de gemeentelijke begroting vindt u de maximaal beschikbare subsidiebudgetten (plafonds).

Aanvraag

U kunt een subsidie online aanvragen met bovenstaand formulier (met DigiD). Let er op dat deze online aanvraag moet worden gedaan namens een tekenbevoegde.

Schriftelijk subsidie aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt ook schriftelijk een subsidie aanvragen. Download hiervoor het aanvraagformulier subsidie (pdf, 311 kB), print deze en stuur deze volledig ingevuld naar de gemeente.

Afhandeling

Wanneer u uitsluitsel krijgt over eventuele toekenning van de subsidie hangt af van het moment waarop u de aanvraag indient. Als u vóór 1 juni een aanvraag indient voor het ontvangen van subsidie in het volgende kalenderjaar, krijgt u uitsluitsel van eventuele toekenning nadat de begroting is vastgesteld. Dit gebeurt uiterlijk in december. Dient u na 1 juni een aanvraag in, dan krijgt u binnen 8 weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen uitsluitsel over eventuele toekenning van de subsidie. 

Subsidieregister

Het subsidieregister van de gemeente Oldebroek is een overzicht van verleende subsidies. Het register wordt eenmaal per jaar opgesteld om inwoners inzicht te geven in welke subsidies in het afgelopen jaar verleend zijn. Gedurende het jaar worden er vaak nog subsidies verleend, hierdoor is het register mogelijk niet volledig. Bekijk het subsidieregister 2015 (pdf, 323kb).

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over subsidie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, team Samenleving via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht