Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan ontvangt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar.
 • U bent oud-Nederlander.
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar.

Kosten

 • Optieprocedure voor u alleen: € 187,-
 • Optieprocedure voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 319,-
 • Optieprocedure voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 21,-

Aanvraag

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden.

Aanpak

Als u de optieprocedure wilt aanvragen, heeft u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Uw pinpas.

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.