Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit staat in de Leerplichtwet. Deze wet houdt in dat alle in Nederland woonachtige kinderen tussen 5 en 16 jaar oud verplicht zijn om onderwijs te volgen. Het belangrijkste doel is om schooluitval terug te dringen, zodat alle kinderen een diploma krijgen.

Leerplicht Oldebroek

De leerplicht geldt voor alle in Nederland woonachtige kinderen tussen 5 en 16 jaar oud. Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school, vanaf 5 jaar is het voor hen verplicht om onderwijs te volgen. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de leerplichtwet. In de gemeente Oldebroek voert Leerlingenzaken Noord-Veluwe deze taak uit.

Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop een leerling een zogenaamde startkwalificatie heeft gehaald of de leerling 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4-diploma. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Dit is volgens de wet op de De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verplicht. Leerlingzaken voert de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) uit. Scholen zijn bij de wet verplicht om verzuim en in- en uitschrijvingen te melden bij Leerlingzaken. Op deze manier zijn alle jongeren in beeld die nog geen startkwalificatie hebben.

Verlof en vrijstelling

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Leerlingen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Op de website van Leerlingenzaken Noord-Veluwe vindt u formulieren om verlof aan te vragen.

Meer informatie 

Meer informatie over de leerplicht en het Regionale Meldpunt- en Coördinatiepunt kunt u opvragen bij Leerlingzaken Noord-Veluwe.

Bezoekadres: Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk
Postadres: Postbus 271, 3840 AG Harderwijk
T. (0341) 47 44 80
E. leerlingzaken@regionoordveluwe.nl

Uitgelicht