Melding woonomgeving

Losliggende stoeptegel? Niet werkende straatverlichting? Verstopte riolering? Een omgewaaide boom? Rondslingerend afval? Dit kunt u digitaal melden bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk wordt verholpen.

Geef online uw melding door

U kunt uw melding tijdens kantooruren ook telefonisch doorgeven aan de gemeente via tel. 14 0525.

Melden gebreken buiten kantooruren

Kan uw melding niet wachten tot de volgende werkdag? Dan kunt u buiten kantooruren bellen met telefoonnummer 14 0525. U krijgt een keuzemenu en kiest dan voor keuze 4: calamiteiten in de openbare ruimte.

Drukriolering

Voor problemen met drukriolering kunt u rechtstreeks contact opnemen met firma Dusseldorp, tel. (0341) 56 57 55.

Storingen gas, elektra, water

Storingen voor gas, elektra en water kunt u melden via de onderstaande telefoonnummers.
Gas en elektra: 0800 90 09
Water: 0800 03 59

Melding milieuklacht

Ervaart u overlast van bedrijven zoals stank- of geluidsoverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Meld dan uw milieuklacht.