Subsidie aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u subsidie aan. U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult. 

Bijlagen die u in elk geval moet meesturen zijn:

  • de doelstellingen en resultaten die uw instelling, vereniging, stichting of organisatie nastreeft en hoe de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt hieraan bijdraagt. Geef hierbij aan in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente Oldebroek of haar inwoners en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;
  • een begroting waaruit de dekking van de kosten van de activiteiten duidelijk wordt.

Bijlagen die u moet meesturen wanneer:

  • het een eerste subsidieaanvraag betreft: voeg een kopie toe van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar; 
  • het een jaarlijkse subsidieaanvraag betreft: voeg een overzicht van de meest recente jaarcijfers toe waaruit blijkt dat de subsidie noodzakelijk is.