Zelfbouw

In de gemeente Oldebroek is het mogelijk om zelf uw woning te (laten) ontwerpen en bouwen. Met zelfbouw kunt u een woning bouwen die aan uw wensen voldoet. Met als resultaat een eigen, unieke plek. Zelfbouw kan individueel (Particulier Opdrachtgeverschap) of in een groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Particulier opdrachtgeverschap (PO)

Bij particulier opdrachtgeverschap koopt u als particulier een woningbouwkavel om vervolgens uw eigen woning te (laten) ontwerpen en bouwen. Op dit moment is er 1 woningbouwkavel beschikbaar voor Particulier Opdrachtgeverschap (PO). Dit is de kavel aan de Sterrebos 9 in Oldebroek. In de Brochure kavelverkoop Oldebroek - Sterrebos 9 (pdf, 775kb) vindt u meer informatie. De inschrijftermijn voor deze kavel is inmiddels verlopen. Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u een uitnodiging voor de loting op donderdag 6 december 2018 om 11.00 uur in het gemeentehuis.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van locatieontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen (nieuw)bouwproject. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon (een vereniging of stichting) op die hen in staat stelt om gezamenlijk als opdrachtgever op te treden. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de in groep aanwezige expertise, een ingehuurde procesbegeleider en van de diensten van een architect en/of aannemer.

De toekomstige bewoners hebben voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau, de indeling en het kostenniveau van het project en de eigen woning. Door samen te bouwen met anderen, kunt u bovendien de kostprijs van uw woning lager houden.

CPO projecten

Op dit moment zijn er 3 CPO projecten in ontwikkeling binnen de gemeente Oldebroek. Dit zijn de locatie van de voormalige Johan Frisoschool aan de Veluwelaan in Wezep, de locatie van de voormalige peuterspeelzaal Roezemoes aan de Van Oldenbarneveldweg in Oosterwolde en Hattemerbroek Oost (gebied tussen de Hanesteenseweg en de Merelstraat).

Op basis van de ervaringen die zijn en worden opgedaan in de lopende CPO projecten, worden door de gemeente randvoorwaarden opgesteld voor de beoordeling van CPO projecten. Aan de hand van deze randvoorwaarden kunnen (eventuele) toekomstige CPO projecten worden beoordeeld.

Meer informatie over zelfbouw

Wilt u meer informatie over Particulier Opdrachtgeverschap of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht