Monumentencommissie

Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Monumentenwet 1988 over een Monumentencommissie beschikken.

De onafhankelijke en deskundige monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Oldebroek 2010 en over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert minimaal 2 keer per jaar en bestaat uit de volgende personen:

mr. E.S. Rijnders, voorzitter

drs. M. Prins-Schimmel, lid

E.M. ter Braak, plaatsvervangend secretaris

Vergaderschema monumentencommissie 2018

De monumentencommissie vergadert op:

  • Maandag 22  januari van 14.30 tot 17.00 uur
  • Maandag 5 maart van 14.30 tot 17.00 uur
  • Maandag 16 april van 14.30 tot 17.00 uur
  • Datum eind mei - is nog even onder voorbehoud.
  • Maandag 9 juli van 14.30 tot 17.00 uur
  • Maandag 20 augustus van 14.30 tot 17.00 uur
  • Maandag 1 oktober van 14.30 tot 17.00 uur
  • Maandag 12 november van 14.30 tot 17.00 uur
  • Donderdag 20 december van 12.30 tot 15.00 uur

Voorwaarden wijzigen monument

Eigenaren die plannen hebben om hun monument te wijzigen, moeten daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. De monumentencommissie behandelt die aanvragen in een openbare vergadering. Eigenaren hebben de mogelijkheid om de verbouwingsplannen met de commissie te bespreken. In het reglement monumentencommissie leest u meer over de instelling, samenstelling en werkwijze. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.

Uitgelicht