Monumenten

Een bouwwerk kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

De gemeente Oldebroek heeft 41 gemeentelijke monumenten en 19 Rijksmonumenten. Het college van B&W beslist over de aanwijzing tot gemeentelijk monument. De minister wijst een Rijksmonument aan. Op de monumentenlijst vindt u alle monumenten in de gemeente Oldebroek.

Wijzigen monument

Als u een monument wilt wijzigen heeft u een omgevingsvergunning nodig. De bouwplannen mogen het karakter van het monument niet aantasten en moeten passen in het bestemmingsplan. In overleg zijn er voldoende mogelijkheden tot verbouw, zonder dat het nadelig is voor het wooncomfort. De monumentencommissie adviseert hierin het gemeentebestuur.

Monumentensubsidie

Als eigenaar van een monument in de gemeente Oldebroek kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud, restauratie en duurzame maatregelen aan uw monument. Met deze subsidie wil de gemeente eigenaren van monumenten en karakteristieke boerderijen ondersteunen in de onderhoudskosten, de restauratiekosten en het verduurzamen van hun monument.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidie kunt u lezen in de subsidieverordening.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidies bedragen:

  • voor onderhoudswerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.000,-
  • voor restauratiewerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 2.500,-
  • voor duurzaamheidsmaatregelen geldt een percentage van 30% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.500,-

Aanvragen subsidie

U kunt éénmaal per jaar per monument subsidie aanvragen. Dit vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier Subsidie erfgoed (pdf, 378kb). U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente. Of u scant het ingevulde aanvraagformulier in en mailt het naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Aanvraag subsidie erfgoed'.

Meer informatie