Nieuws

  • Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen gewijzigd 16 januari 2018

    Krijgt u zorg of ondersteuning via een Wmo-voorziening van de gemeente? En betaalt u een eigen bijdrage? Mogelijk wordt het bedrag dit jaar lager.

  • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018 digitaal ontvangen 03 januari 2018

    De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen voor het jaar 2018 worden vrijdag 26 januari 2018 verstuurd. Particulieren kunnen het aanslagbiljet van de gemeente Oldebroek digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente wil hiermee de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Uitgelicht