Nieuws

 • Waar besluit de gemeenteraad op 13 december over? 10 december 2018

  Donderdag 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • Campagne ‘Wij durven te delen’ op herhaling 10 december 2018

  Begin december herhalen we in de gemeente Oldebroek de campagne ‘Wij durven te Delen’. Een campagne die de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet en Putten zijn gestart om te zorgen dat ouders en verzorgers makkelijker en meer durven te delen.

 • Laat uw takken en snoeihout gratis ophalen

  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 december 2018 is de laatste ronde van dit jaar.

 • Leefbaarheidsconvenant Hattemerbroek voor bedrijvenpark H2O 04 december 2018

  Het Dorpsoverleg Hattemerbroek, de gemeente Oldebroek en de Coöperatieve Vereniging Bedrijvenpark H20 hebben een leefbaarheidsconvenant voor bedrijvenpark H2O getekend. Met als doel om de leefbaarheid van Hattemerbroek te borgen tijdens en na realisatie van het bedrijvenpark. Het park ligt bij de woonkern Hattemerbroek.

 • Pop-up expositie ‘Oldebroek uit de kunst’ tijdens nieuwjaarsreceptie 26 november 2018

  De nieuwjaarsreceptie staat komend jaar in het teken van ‘Oldebroek uit de kunst’. Daarom organiseren we op dat moment in het gemeentehuis een pop-up expositie. Een ieder die dit wil, mag zich aanmelden om tijdens de receptie, in de avond van 9 januari 2019, één kunstwerk te exposeren.

 • Omgevingsvisie Oldebroek klaar voor besluitvorming 15 november 2018

  Het college van de gemeente Oldebroek heeft op 6 november 2018 besloten om de omgevingsvisie Oldebroek voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Eigenlijk is de omgevingsvisie een brede toekomstvisie. Hierin gaat het niet alleen om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen als gezondheid en het milieu. Oldebroek hoort bij de eerste groep gemeenten die een Omgevingsvisie heeft opgesteld.

 • College Oldebroek enthousiast over vestiging Consmema, KTB en Rothi 15 november 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 11 november 2018 een werkbezoek aan het bedrijf Consmema. Daarbij werden ook Rothi Machining en KTB Machinery bezocht. Tijdens het bezoek werd de ontwikkeling van de bedrijven op bedrijvenpark H2O besproken en werden de toekomstplannen van de drie bedrijven gepresenteerd.

Uitgelicht