Voor iemand anders stemmen

Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Onder andere geldt dat de gemachtigde:

  • Als kiezer geregistreerd moet staan in zijn of haar eigen woongemeente.
  • Als kiezer geregistreerd moet staan in het gebied waar de verkiezing geldt.
  • Maximaal 2 volmachtstemmen mag uitbrengen.
  • De volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem.
  • Bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien en zichzelf moet legitimeren.

Onderhandse volmacht

Vul samen de achterzijde van de stempas in. Vergeet niet om een handtekening te zetten. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht met DigiD

Schriftelijke volmacht aanvragen met DigiD. Ook de gemachtigde moet inloggen met zijn of haar DigiD. De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.

Schriftelijke volmacht

Schriftelijke volmacht aanvragen (pdf, 140kb). Stuur het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen naar de gemeente. U kunt het per post sturen aan gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Of stuur een ingescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar gemeente@oldebroek.nl. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.