Stemmen met uw stempas

Bij de verkiezingen mag u alleen stemmen met een stempas. U ontvangt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen. Met deze stempas en uw identiteitsbewijs kunt u stemmen bij een van de stembureaus in de gemeente Oldebroek.

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen.

Aanpak

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u op 3 manieren een vervangende stempas aanvragen: