Verkiezingen 2019

In 2019 vinden er 3 verkiezingen plaats, namelijk voor de Provinciale Staten van Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Europees Parlement.

Provinciale Staten

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de Provincie Gelderland en zien ook toe op de uitvoering van dat beleid. Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Die verkiezing vindt plaats op 27 mei 2019.

Wie mag stemmen voor de Provinciale staten?

Bestuur van Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Ze zorgen bijvoorbeeld dat er voldoende en schoon water is. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Wie mag stemmen voor het waterschap?

Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Eens in de 5 jaar vindt deze verkiezing plaats. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de 28 lidstaten op Europees niveau.

Wie mag stemmen voor het Europees Parlement?

Lees ook

Uitgelicht