Dorpsgericht werken

Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via dorpscontactambtenaren.

Dorpsagenda’s

De gemeente Oldebroek bestaat uit 6 dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen karakter, waar bewoners gezamenlijk hun eigen keuzes maken. Voor welke activiteiten kiezen ze en wat vinden ze belangrijk? Iedere kern heeft een dorpsgroep die een agenda opstelt. Hier staan onderwerpen op waar de bewoners zich voor willen inzetten. De gemeente wil die keuzes zoveel mogelijk aan het dorp zelf overlaten; dat noemen we ‘de regie in het dorp’ of ook wel ‘zelfsturing’. Verschil mag er zijn. Als gemeente sluiten we daar bij aan.

Dorpsorganisaties

In de gemeente zijn de volgende dorps- en wijkgroepen actief:

 • Klankbordgroep Wezep
 • Stichting Klankbordgroep ’t Loo
 • Dorpsoverleg Hattemerbroek
 • Belangengemeenschap Noordeinde
 • Stichting Dorpsbelang Oosterwolde
 • Oldebroeks Buurtbelang
 • Buurtgroep Wezep Taartpunt
 • Wijkcomité Wezep Noord
 • Buurtgroep Julianapark Wezep
 • Wijkgroep De Akkers Wezep

Dorpscontactambtenaren

Om goed aan te sluiten bij de wensen van de dorpen zijn contact en samenwerking nodig. De dorpscontactambtenaren zijn aanspreekpunt voor alle inwoners. Deze medewerkers zorgen ervoor dat zaken die in het dorp spelen snel aandacht krijgen in de gemeentelijke organisatie. Ze staan graag voor u klaar als schakel tussen het dorp en de organisatie.  

De dorpscontactambtenaren zijn:

 • Johan Neevel - Hattemerbroek en Oldebroek
 • Peter Zoombelt - Wezep (Centrum en West/Zuid) en ’t Loo
 • Johan Fidder - Wezep (Noord en Oost), Noordeinde en Oosterwolde

Ze zijn bereikbaar via tel. 0525 63 82 00 of per mail dorpsambtenaren@oldebroek.nl.

Dorpscontactambtenaren gemeente Oldebroek

Van links naar rechts: Johan Fidder, Johan Neevel en Peter Zoombelt.