Uw invloed

  • Spreekrecht

    U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp.

  • Burgerinitiatief

    Úw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad? Dat kan met een burgerinitiatief.

  • Dorpsgericht werken

    Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via dorpscontactambtenaren.