Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Oldebroek heeft op donderdagavond 4 juli 2019 mevrouw Tanja Haseloop-Amsing uit Leek (52 jaar, VVD) aanbevolen voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek. De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Tanja Haseloop-Amsing op donderdag 3 oktober 2019 als nieuwe burgemeester van Oldebroek beëdigd en geïnstalleerd wordt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze gemeente, belangrijke eigenschappen van de nieuwe burgemeester en hoe de procedure verloopt.

Oldebroek als gemeente

De gemeente Oldebroek is een dynamische gemeente, gelegen op het prachtige noordelijke deel van de Veluwe in de provincie Gelderland. Met steden als Kampen en Zwolle in de directe omgeving, ligt Oldebroek in het centrum van een economische topregio. Voor een groene en rustige woonomgeving kunt u bij uitstek in Oldebroek terecht. En door de goede ontsluiting via A28, A50 en het spoor zijn de voorzieningen van de steden dichtbij.

De ruim 23.000 inwoners van Oldebroek wonen verspreid over 6 kernen; Hattemerbroek, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. De kernen zijn verschillend qua grootte en cultuur. Het landschap is afwisselend met diverse landgoederen en historische boerderijen, met het polderlandschap, de bossen en de Veluwse heide. We hebben een groot buitengebied met veel landbouwgrond en bieden een thuis voor verschillende Defensieonderdelen en -activiteiten.

Als we iets moeten noemen wat onze gemeente nu écht kenmerkt, dan zijn het onze inwoners. Een groot deel van hen heeft een christelijke levensovertuiging. Van oudsher kent de gemeente Oldebroek hechte en betrokken gemeenschappen. Dat ziet u terug in de vele verenigingen en vrijwilligers die er zijn. Onze inwoners werken hard, zoeken elkaar op en organiseren zich.

Opgaven in Oldebroek

Waar zet u zich als burgemeester voor in?

De burgemeester zet zich in voor intensievere samenwerking in de regio

Oldebroek ligt in een bruisende economische regio. De gemeenten rondom Zwolle investeren in de economische groei. De gemeente Oldebroek is een actieve deelnemer hierin. Wij vinden de beschikbaarheid van goede werkgelegenheid in de directe omgeving belangrijk voor het zijn van een aantrekkelijke woongemeente. Om dat te kunnen zijn, moet de gemeente in de regio meepraten, een logische partner zijn. Oldebroek kan op verschillende manieren een bijdrage leveren, maar dat betekent wel dat we samenwerking actief moeten blijven opzoeken.

Wij zien bijvoorbeeld toekomst in samenwerkingen met andere gemeenten op het gebied van zorg, economie en bedrijfsvoering. De samenwerking binnen de NEO-gemeenten (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) op de Noord-Veluwe zien we hierbij als een kans. Op dit moment werkt de gemeente al samen in verschillende verbanden, maar we zien voor de intensivering van deze samenwerkingen een mooie kans weggelegd voor de burgemeester.

De burgemeester zet zich actief in voor onze inwoners

De kernen binnen Oldebroek zijn verschillend. Dat zit hem in taal, cultuur en tradities. U weet als burgemeester een betrokken burgervader of -moeder voor al deze kernen te zijn. Dat betekent dat u tegelijkertijd de waarde van deze unieke kernen en haar inwoners weet te waarderen, en de verschillen tussen de kernen kan overbruggen. Oldebroek is op dit moment een groeigemeente. Om dat zo te houden vinden wij leefbaarheid in alle kernen belangrijk. Een goed voorzieningenniveau houdt de gemeente aantrekkelijk. Dat vraagt van een burgemeester oplettendheid, maar vooral ook een luisterend oor op het moment dat inwoners zorgen uiten.

Wat vinden onze inwoners?

De gemeenteraad heeft haar inwoners gevraagd naar wat voor burgemeester gezocht moet worden. Wat zijn belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester?
In totaal hebben 285 respondenten hierover online hun mening gegeven. De open vraag, “Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Oldebroek, dan zie ik iemand die …” is 160 keer beantwoord. Ruim 30 mensen hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie deelgenomen aan een groepsgesprek hierover.

Hierbij een aantal voorbeelden van antwoorden op de vraag ‘Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Oldebroek dan zie ik iemand die….'

  • er voor alle inwoners is
  • integer is
  • verbinder is
  • daadkrachtig is
  • zichtbaar is
  • sterk in de regio is
  • betrokken is op de inwoners en de samenleving
  • inlevend, luisterend en toegankelijk is
  • staat voor de belangen en het welzijn van de gemeente en haar kernen
  • vernieuwend is

Beeld uit het onderzoek

Deelnemers zoeken vooral een burgemeester die betrokken is en midden in de samenleving staat. Hij of zij weet wat er speelt in de gemeente. Een burgemeester die zichtbaar, aanwezig, aanspreekbaar en benaderbaar is; kortom mensgericht. Daarnaast zien de inwoners graag een burgemeester die vooruitstrevend is en van Oldebroek een sterke gemeente maakt.

Lees de volledige rapportage inwonersconsultatie nieuwe burgemeester Oldebroek (pdf, 575kb).

Wat vragen wij van onze burgemeester?

Wij verwachten dat u tenminste beschikt over de basiscondities:

Integer

U beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie, draagt integriteitsbewustzijn actief uit en spreekt anderen hierop aan. Daarnaast houdt u zich uiteraard bezig met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Herkenbaar

Ondanks uw verschillende rollen (op het ene moment als voorzitter van het college of de raad, het andere moment als burgervader of -moeder in een aandachtig gesprek met inwoners), is de burgemeester steeds in die specifieke rol herkenbaar.

Onafhankelijk

De burgemeester staat op basis van gezag, positie en vertrouwen boven partijen en wordt als zodanig geaccepteerd.

Verbindend

In uw functie wordt u geconfronteerd met verschillende mensen, groepen en mogelijk tegengestelde belangen. Van onze burgemeester wordt nadrukkelijk verwacht dat u degene bent die tegenstellingen overbrugt en partijen bij elkaar brengt en houdt.

Stressbestendig

Bij ingrijpende gebeurtenissen en crisissituaties weet u wat er van u verwacht wordt. U blijft effectief handelen onder druk en u straalt rust en vertrouwen uit.

De opgaven zoals hierboven genoemd, vragen naast de basiscondities, het volgende van u:

U bent onderhandelingsvaardig en kan met gezag bijdragen aan een goede economische positie

We verwachten dat u beschikt over een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit. U weet wat het van u vraagt als u in de regio een belangrijke speler wilt zijn, kunt situaties snel inschatten en uw toon aanpassen aan het gesprek. Wij verwachten dat u ook het initiatief neemt binnen de bestaande samenwerkingsverbanden. Het mag duidelijk zijn dat ze met de burgemeester van Oldebroek te maken hebben. Dit vraagt van u dat u de grote lijnen ziet en niet bang bent om de boel af en toe op te schudden. Als burgemeester weet u bestuurlijke samenwerkingen een nieuwe impuls te geven.
U bent zich bewust van de visie van de raad en weet daar ook de lange termijndoelen voor de gemeente scherp te houden. U draagt onze visie met verve uit en bent doelgericht. U weet in onderhandelingen het beste voor Oldebroek te bereiken.  

U bent communicatief vaardig en u maakt de verbinding tussen verschillen in de samenleving

Ook richting onze inwoners verwachten we van u een grote rol. Onze gemeenschap kent veel verenigingen en evenementen. Om echt onderdeel van onze gemeenschap uit te maken, verwachten we dat u niet alleen uw gezicht laat zien, maar ook participeert binnen deze gemeenschap. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u uw nette kleding wel eens moet verruilen voor comfortabele wandelkleding tijdens de vierdaagse. Of dat u ruimte in uw agenda weet te maken om op bezoek te gaan bij een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd.

Het is vanzelfsprekend dat u benaderbaar bent. U spreekt de taal van onze inwoners. We vragen echter ook een bepaalde mate van natuurlijk overwicht. In een gemeente als Oldebroek wordt nog tegen een burgemeester opgekeken. U weet op een zorgvuldige manier daarmee om te gaan. U bent zich te allen tijde bewust van uw omgeving. En, niet vergeten, afspraak is afspraak.

Inwoners aan het woord

Drie inwoners van Oldebroek presenteren graag hun gemeente aan de toekomstige burgemeester. Kijkt u mee?

Filmpje - Natan Flier

Filmpje - Julian Plette

Filmpje - Henk Tabois

Procedure benoeming burgemeester

De procedure voor een nieuwe burgemeester bestaat uit een aantal stappen. Deze hebben we op een rijtje gezet in een stappenplan.