Besluitenlijsten

Het college van B&W vergadert doorgaans elke dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten die genomen worden wel. De besluiten zijn terug te vinden in de besluitenlijsten. Achterliggende stukken, mits openbaar, kunt u opvragen via het algemene e-mailadres van de gemeente.