Beleid en regelgeving

  • Verordeningen en beleidsregels

    In de verordeningen en beleidsregels staan verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen.

  • Beleidsdocumenten

    De langetermijnplannen van de gemeente over verschillende thema's zijn vastgelegd in beleidsdocumenten.