Oldebroek voor Mekaar

Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met bestaande en nieuwe manieren. Dat is Oldebroek voor Mekaar.

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. Dat vraagt om samenwerking, vertrouwen en betrokkenheid, maar ook om open staan voor elkaar, actief zijn en lef hebben.

Dorpsgroepen en dorpscontactambtenaren

In elke kern van de gemeente zijn mensen die zich inzetten voor de inwoners van hun dorp. Elk dorp vult dit op zijn eigen manier in. De dorpsgroepen spelen een belangrijke rol in het realiseren van gezamenlijke initiatieven en in het contact met het gemeentebestuur. De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners waar dat kan. We sluiten aan bij de dorpsagenda’s die opgesteld zijn door de dorpsgroepen samen met inwoners. Onze drie dorpscontactambtenaren zijn aanspreekpunt voor de bewoners en werken samen met de dorpsgroepen. 

Omgaan met initiatieven

Als gemeente willen we aansluiten bij initiatieven uit de samenleving. Hoe gaat dat in de praktijk? Het betekent heldere afspraken maken over ieders rol, over de taakverdeling en de communicatie. Daarvoor is de Leidraad omgaan met initiatieven (pdf, 676kb) opgesteld. Daarin staan de aandachtspunten waar we samen op letten om tot een goede samenwerking te komen.

Welke projecten vallen onder Oldebroek voor Mekaar?

In het programmaplan Oldebroek voor Mekaar 2015-2018 (pdf, 1,4mb) staat onder andere een overzicht van doelen en activiteiten. 

Koersgroep Oldebroek voor Mekaar

Tien inwoners en mensen die werken in de gemeente Oldebroek dragen op persoonlijke titel bij aan de verdere ontwikkeling van Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen in de Koersgroep om samenwerking in de gemeenschap uit te dragen en te stimuleren. De Koersgroep heeft Aanbevelingen (pdf, 611kb) uitgebracht.

Waar gaan de aanbevelingen over?

Een netwerk van bewoners in straten, wijken en dorpen is van groot belang. Voor de Koersgroep staat de vorming van die netwerken op nummer één om aan te werken als Oldebroeker samenleving. Daarbij kunnen inwoners zelf een organisatievorm kiezen. Daarnaast gaat het om elkaar stimuleren en waarderen. Vooral dingen dóen en vernieuwingen starten. Met elkaar in gesprek gaan en vertellen waar je mee bezig bent. En dat alles vooral in informeel contact, ook met de gemeente. Kijk over de grenzen van je eigen activiteiten heen.

Internetplatform Oldebroek voor Mekaar

Het platform Oldebroek voor Mekaar bestaat uit de website www.oldebroekvoormekaar.nl en borden op locatie. De website is bedoeld om initiatieven van inwoners voor het voetlicht te brengen. Via het platform kunnen mensen elkaar vinden en samenwerken. Iedere inwoner kan een initiatief of activiteit op de website plaatsen of een reactie geven. Het platform is een project van de Stichting Oldebroek voor Mekaar, samen met Locomedia en de gemeente Oldebroek.

Subsidieregeling nieuwe initiatieven

De gemeente Oldebroek heeft een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Hebt u een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar dan kan dit helpen om het daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-. Lees de regeling in de Nadere regel subsidie (pdf, 540kb).

Het OvM waarderingsbeeldje

De koersgroep Oldebroek voor Mekaar en de gemeente willen goede initiatieven van inwoners waarderen door de uitreiking van een OvM waarderingsbeeldje. Het beeldje is ontworpen door Willem Bultman uit Oldebroek. Voor het uitreiken van het beeldje gelden enkele criteria, namelijk dat het maatschappelijke initiatief onderscheidend is of dat de bijdrage een bestaand initiatief een paar stappen verder brengt. De inwoner bekleedt daarnaast een voorbeeldrol voor andere Oldebroekers om iets gelijkswaardigs te doen.

Op de pagina OVM waarderingsbeeldje kunt u iemand aanmelden voor het beeldje.

Met wie kan ik contact opnemen over Oldebroek voor Mekaar?

Voor vragen over Oldebroek voor Mekaar en de koersgroep kunt u mailen naar voormekaar@oldebroek.nl.

 

Logo Oldebroek voor mekaar