Reageer op de subsidieregeling 2019

Verenigingen van ten minste tien leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. Ieder jaar bekijkt het college van B&W de regelgeving voor alle subsidieaanvragen. De regels zijn opgenomen in het document ‘Nadere regels subsidie’.

Het college heeft op 4 september 2018 een gewijzigde ‘Concept Nadere regel subsidie’ vastgesteld. Hierin zijn de activiteiten omschreven waarvoor vanaf 1 januari 2019 subsidie beschikbaar is en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. Op deze ‘Concept Nadere regel subsidie’ kunt u reageren, voordat het college de regels aan de gemeenteraad aanbiedt. Uw reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke regel. De gemeenteraad stelt deze uiteindelijke gewijzigde ‘Nadere regel subsidie’ vast.

Wilt u reageren?

Iedereen die een subsidie ontvangt of wil aanvragen bij de gemeente Oldebroek kan voor 19 september 2018 schriftelijk of mondeling een reactie geven. Het gaat om subsidies die aangevraagd worden door verenigingen vanaf € 500-. Het gaat dus niet om persoonlijke budgetten.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met team Samenleving via 0525 63 82 00 of bvdbrink@oldebroek.nl. Een schriftelijke reactie kan per post of digitaal aangeleverd worden via bovenstaand emailadres. Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling door het college en de gemeenteraad. Bekijk het document Concept Nadere regel subsidie (pdf, 367kb). Het ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.

Uitgelicht