Ook Oldebroek verruimt mogelijkheden voor mantelzorgwoningen

Het wordt voor meer inwoners gemakkelijker om een mantelzorgwoning te realiseren. Het is al enkele jaren mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te plaatsen. Wel moeten aanvragers aan strikte voorwaarden en criteria voldoen.

In veel situaties voldoen de aanvragers nog niet aan deze strikte voorwaarden en criteria, maar is er al wel een beperkte zorgbehoefte waardoor mensen dichtbij een mantelzorgverlener uit het bestaande sociale netwerk willen wonen. Bijvoorbeeld ouders die bij (één van) de kinderen gaan wonen.

Tijdelijke omgevingsvergunning

Deze doelgroep komt nu in aanmerking voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke pré-mantelzorgwoning. De tijdelijke omgevingsvergunning wordt verleend voor maximaal 10 jaar.

Wens

“Al langere tijd hebben wij de wens om het beleid rondom mantelzorgwoningen te verruimen”, aldus wethouder Westerbroek. Senioren willen en moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Eén van de mogelijkheden om in te spelen op de vergrijzing en de bijbehorende woonbehoefte is het faciliteren van mantelzorg.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor een pré-mantelzorgwoning moet de aanvrager wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de potentieel mantelzorg-behoevende de geldende pensioenrichtleeftijd (in de huidige situatie 67 jaar) hebben bereikt én een progressief verlopend ziektebeeld vertonen op het moment van de vergunningsaanvraag. Ook voor de bebouwingsmogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit gelden voorwaarden die zijn opgenomen in de nieuwe beleidsregel. Oldebroek volgt hier de lijn die in buurgemeente Elburg is vastgesteld. 

Uitgelicht