Starters op de woningmarkt opgelet!

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Wellicht biedt de Starterslening uitkomst.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden aan het ontvangen van een Starterslening. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De woning waarvoor u de Starterslening aanvraagt is uw eerste koopwoning.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal € 225.000,- inclusief omzetbelasting.
  • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.
  • De woning waarvoor u een Starterslening aanvraagt, is geen corporatiewoning (nieuwbouw en bestaande bouw komen in wel aanmerking).

Meer informatie over het ontvangen van een Starterslening vindt u op onze website www.oldebroek.nl/starterslening.