Voorkom koolmonoxidevergiftiging

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer elf mensen door koolmonoxide. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide. Het is daarom van belang om het te herkennen en te voorkomen.

Waarom is koolmonoxide gevaarlijk?

Koolmonoxide is een zeer giftig gas en ontstaat door onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet. Het bloed neemt koolmonoxide 250 keer sneller op dan zuurstof, met als gevolg dat er zuurstofgebrek ontstaat in de belangrijke organen zoals de hersenen. Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.

Hoe herkent u een koolmonoxidevergiftiging?

De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Wat moet u doen bij koolmonoxidevergiftiging?

  • Waarschuw huisgenoten
  • Zet ramen en deuren wijd open
  • Schakel (indien mogelijk) de bron uit
  • Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht
  • Bel 112

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Het is belangrijk uw (open)verbrandingstoestel jaarlijks door een erkend installateur te laten controleren. Zorg daarnaast voor voldoende luchttoevoer en ventilatie. Tegenwoordig zijn veel woningen heel goed geïsoleerd. Daardoor is er bijna geen natuurlijke ventilatie meer via kieren en gaten. Heeft u een centraal afzuigsysteem? Sluit dan nooit de luchtaan- en afvoer af. Ook niet in een zeer koude winter.