Processen-verbaal Tweede Kamerverkiezingen Oldebroek ter inzage

Na de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 15 maart 2017 liggen de
processen-verbaal N10 opgemaakt door de stembureaus en het proces-verbaal N11 vastgesteld door de burgemeester ter inzage.

Zodra de gemeente het origineel van de opgave N 11 en de originelen van de processen-verbaal (N 10) van de stembureaus naar het hoofdstembureau (Arnhem) heeft overgebracht, zijn kopieën van deze documenten beschikbaar om ingezien te worden. Dit kan op het gemeentehuis in Oldebroek. 

Wanneer

De periode van inzage duurt tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden.

Foto of kopie

Van de documenten die ter inzage liggen mag geen foto en/of een kopie worden gemaakt.

Processen-verbaal niet op internet

De wetgever heeft er nadrukkelijk van afgezien openbaarmaking op internet van de processen-verbaal N 10 en N 11 omdat de betreffende documenten dan beschikbaar blijven en dus niet vernietigd kunnen worden. Hetzelfde geldt uiteraard als er foto’s en/of kopieën van de documenten in omloop komen.