Gemeenteraad positief over herbenoeming burgemeester Hoogendoorn

Donderdagavond 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Oldebroek het besluit genomen om burgemeester Hoogendoorn voor herbenoeming aan te bevelen. Dit gebeurde, zoals procedureel is voorgeschreven, in een besloten raadsvergadering.

De aanbeveling tot herbenoeming is voorbereid door een commissie uit de raad, bestaande uit de fractievoorzitters. Via de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland wordt de aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd. Voor 1 september, als de eerste ambtstermijn van burgemeester Hoogendoorn officieel afloopt, volgt een koninklijk besluit over de herbenoeming. Een herbenoeming is voor de periode van zes jaar.