Eerste lustrum voor Goed Bezig Oldebroek

Goed Bezig Oldebroek bestaat vijf jaar, het team van buurtsportcoaches zit inmiddels diep geworteld in de Oldebroekse samenleving. Op vrijdag 21 april 2017 vieren de buurtsportcoaches tijdens de Koningsspelen hun eerste lustrum met een cadeau voor alle basisschoolkinderen.

Het eerste exemplaar wordt tijdens de opening van de Koningsspelen in Wezep door wethouder Liesbeth Vos – van de Weg uitgereikt aan een basisschoolleerling.

Ontstaan

In maart 2012 zijn vanuit een landelijke impuls combinatiefunctionarissen sport aangesteld in de gemeente Oldebroek. Deze kregen als eerste opdracht mee om het bewegingsonderwijs te versterken, naschools sportaanbod te creëren en waar mogelijk verenigingen te ondersteunen. Inmiddels is dit takenpakket uitgebreid en zetten de buurtsportcoaches, zoals ze inmiddels genoemd worden, zich in voor een gezonde en actieve leefstijl bij jeugd, jongeren en 55-plussers.

Siebren Groen en Rudolf Huberts zijn vanaf de start betrokken en zien de groei. “We worden steeds breder ingezet, waar we eerst bezig waren met veel incidentele activiteiten ligt de focus nu veel meer op duurzaamheid. Het wordt steeds meer meedenken in de organisatie en borging in plaats van de activiteit zelf verzorgen. We begonnen hiermee op scholen, in buurten en bij verenigingen maar inmiddels werken we ook steeds meer samen met publieke en private partijen.”

Gezondheid

Vanaf 2014 is Oldebroek een JOGG-gemeente, wat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg hierover: “Een gezonde leefstijl is meer dan bewegen alleen. Hier speelt JOGG op in door de hele omgeving te betrekken en de gezonde keuze makkelijker en leuker te maken. Goed Bezig is daar lokaal de aanjager van en probeert steeds meer partijen hiervoor verantwoordelijk te maken. Een gezond opvoedklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Er zijn nu al drie bedrijven die ook actief meewerken. Een goed voorbeeld, hopelijk volgen er meer.”
Siebren Groen is trots op de Verbinding Preventie en Zorg: “Kinderen met overgewicht worden nu niet alleen gezien, maar ook gericht doorverwezen door huisartsen, maar ook door leerkrachten op school. Er is een succesvolle interventie die met deze kinderen en hun ouders aan de slag gaat.”

Successen

Huidige coördinator Rudolf Huberts roemt zijn team voor wat ze de afgelopen jaren hebben neergezet. “We verzorgen bewegingsonderwijs op alle basisscholen, er is een breed naschools bewegingsaanbod met meer dan honderd activiteiten en een online sportplatform waar al het sportaanbod zichtbaar is. Ruim twintig verenigingen hebben de afgelopen jaren ondersteuning ontvangen en er zijn inmiddels vier Gezonde Scholen in onze gemeente. En dan noem ik nog maar enkele van de vele resultaten die niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen.”

Toekomst

Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een driejarenplan met als titel ‘Samen voor een gezonde en actieve leefstijl’. Dat iedereen mee kan doen en de hele omgeving zich hiervoor inzet zijn speerpunten in het plan. Iets wat goed aansluit bij het gemeentelijke streven ‘Oldebroek voor mekaar!’