Commissaris van de Koning bezoekt de gemeente Oldebroek

Donderdag 20 april 2017 kwam de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje naar de gemeente Oldebroek voor een werkbezoek. Tijdens dit bezoek hoorde hij over plannen van de gemeente en andere actuele ontwikkelingen.

Het programma bestond uit twee onderdelen. De commissaris ging eerst in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Dit vond plaats in de collegekamer van het gemeentehuis in Oldebroek. Vervolgens woonde de heer Cornielje een openbare raadsvergadering bij. Daar praatte hij met de gemeenteraad over de thema’s: integriteit/weerbare overheid, sterk bestuur: intergemeentelijke en regionale samenwerking, sterk bestuur: staat van de lokale democratie–burgerinitiatieven en Vernieuwd Perspectief voor bedrijvenpark H2O, met name het bestuurlijke overlegtraject.

Alle gemeenten in de provincie worden één keer per vier jaar bezocht door de Commissaris van de Koning. Tijdens deze werkbezoeken laat de commissaris zich informeren over actuele onderwerpen in de gemeenten. Ook gaan commissaris en gemeente met elkaar in gesprek over provinciaal beleid dat invloed heeft op gemeentelijke plannen.

Van het bezoek is een filmpje gemaakt. Bekijk de video over het werkbezoek van de Commissaris van de Koning.